Service og kalibrering

Service

Vi har et velutstyrt og godt utbygget verksted, hvor vi kan foreta reparasjoner og justering av de fleste instrumenter, både mekaniske og elektroniske.

Kalibrering

  • Trykk innen området: 1 til 1200 bar, med en nøyaktighet på 0,05%
  • Temperatur innen området: -50 til +600 °C, med en nøyaktighet på 0,1°C


Verkstedet er utstyrt med to dødvekttestere, en for lavt trykk og en for høyt trykk. Likeledes fire tørrblokk kalibratorer for ulike følere, sensorer og temperaturer. Samtlige kalibratorer har sporbarhet til anerkjente internasjonale trykk- og temperaturnormaler.

Krav til kalibrering

Klasse 2,5 - 1,6 og 1,0:
Krever minimum 5 målepunkter inkl. 0 for stigende trykk.
Klasse 0,6 - 0,3 - 0,2 og 0,1:
Krever minimum 12 målepunkter inkl. 0, både for stigende og synkende trykk. Før kalibreringen foretas for synkende trykk, skal manometret belastes med et statisk trykk tilsvarende manometerets maksimale skalaverdi i 30 minutter.

Målenøyaktighet

Angis i % av hele- eller en del av et gitt skalaområde. Dette viser instrumentets statiske feil, og feilene deles inn i nøyaktighetsklasser, f.eks. 2,5 - 1,6 - 1,0 - 0, 6 - 0,3 - 0,2 eller 0,1%, hvorav de fire siste betegnes som presisjonsmanometre, som kjennetegnes ved en høyere oppløsning av skalaen.

Nøyaktighetsklasse, DIN 16005 (EN 837-1/6)

Manometer, klasse: Tillatt avvik ved kalibrering, % av full skala: Tillatt avvik i prosessen, % av full skala:
0,1 0,08 0,1
0,2 0,16 0,2
0,3 0,25 0,3
0,6 0,5 0,6
1,0 0,8 1,0
1,6 1,3 1,6
2,5 2,0 2,5
4,0 3,0 4,0

Verdiene er ved 20°C, ±2°C. Ved høyere eller lavere temperatur, må det tas hensyn til korreksjonsfaktoren som leverandøren oppgir. Nøyaktigheten beregnes alltid av max skalaverdi.