Det er 0 produkt(er) i listen
> Gå til bestillingslisten

Alarm for gassbeholdere

Produktnr.: Diverse

Alarm for gassbeholdere

Bruksområde: For overvåking av trykket i gassbeholdere.
Funksjon: Alarmsignalet blir generert av et kontaktmanometer.
Alarmsettpunktet er justerbart mellom 5% og 95% av måleområdet.
En grønn LED indikerer normal tilstand.
I tillfellet av strømsvikt, vil enheten ikke generere alarmsignal.
Når strømmen er tilgjengelig igjen, vil enheten øyeblikkelig være i funksjon. Hvis gasstrykket i mellomtiden har sunket under settpunkt vil alarmen bli aktivert.
I alarmsituasjon vil den røde LED lyse. I tillegg aktiviseres en akustisk alarm.
Den akustiske alarmen kan dempes, men den røde LED fortsetter å lyse.
Systemfunksjonen kan kontrolleres når som helst ved å trykke på testknappen.
Når testknappen trykkes inn må systemet simulere en alarm, den røde LED må lyse og den akustiske alarmen må gi lyd.

Alarm for gassbeholdere
Legg i bestillingsliste